مشاوره واتساپ 09133203842

نمونه طراحی لایه باز

بنر میلاد حضرت محمد

  استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از بنر ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

طرح شطرنج

  استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از طرح شطرنجی ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بنر سالمندان

  استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از بنر ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بنر تولد

 استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از بنر ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بروشور رستوران

  استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از بروشور ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

تراکت مهدکودک

 استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از تراکت مهد کودک ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

ماگ برای ولنتاین

 استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از یک ماگ ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

کارت ویزیت محصولات آرایشی

 استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه  طرح لایه باز کارت ویزیت  ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بنر ویژه محرم

استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی بنر می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه  طرح لایه باز بنر ویژه محرم ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

تراکت مشاور  املاک

استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی تراکت می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه ی تراکت ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد. 

بنر محرم

  استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی بنر می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه  بنر ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

ماگ

   استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی ماگ می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه ی طرح ماگ ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بنر آموزشگاه

   استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی بنر می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از یک بنر آموزشگاه ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه

استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن  مناسب در طراحی  می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا یک نمونه  طرح لایه باز کارت ویزیت ارائه  کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

بنر آرایشگاه مردانه

استفاده از یک ایده خوب، رنگ و متن مناسب در طراحی بنر می‌تواند در میزان تاثیرگذاری آن موثر باشد. در اینجا نمونه ای از یک بنر آرایشگاه مردانه ارائه کرده ایم که طراحی آن به صورت ساده و تاثیرگذار می باشد.

مارا دنبال کنید.

شما میتوانید، محصولات، نمونه کارها، تخفیفات ویژه و خدمات چاپ بنر اصفهان را دنبال کنید.